Kreirano: Petak, 23 Prosinac 2022 17:10

Temeljem Odluke o osnivanju trgovačkog društva Komunalno Lasinja d.o.o. od 31. ožujka 2022. godine donijete na 8. redovnoj sjednici Općinskog vijeća Općine Lasinja osnovano je trgovačko društvo Komunalno Lasinja d.o.o..
Komunalnom Lasinja d.o.o. povjereni su poslovi:

  1.  održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima,
  2. održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda,
  3. održavanje javnih zelenih površina,
  4. održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene,
  5. održavanje groblja,
  6. održavanje čistoće javnih površina,
  7. usluge ukopa,
  8. prigodno ukrašavanje naselja
  9. sanacija divljih odlagališta.