Kreirano: Petak, 23 Prosinac 2022 16:41

Sukladno članku 10. stavak 1. i 2. Zakona o zaštiti potrošača (NN br. 19/22) obavještavamo potrošače da prigovor na kvalitetu naših usluga mogu podnijeti u našim poslovnim prostorijama ili dostaviti u pisanom obliku na adresu:

  • Komunalno Lasinja d.o.o.
  • Lasinjska cesta 19
  • 47206 Lasinja

ili na e-mail adresu: info@komunalno.lasinja.hr

Sukladno članku 10. stavak 6. Zakona o zaštiti potrošača (NN br. 19/22) odgovor na Vaš prigovor dati ćemo u pisanom obliku najkasnije u roku od 15 dana od dana zaprimanja prigovora.