Postupak kod smrtnog slučaja

Postupak prijave smrtnog slučaja razlikuje se ovisno o tome je li osoba preminula kod kuće ili u bolnici ali u svakom slučaju što ranije se obratite Upravi groblja Komunalno Lasinja d.o.o. radi dogovora oko termina ukopa i rješavanja potrebne dokumentacije.

Smrtni slučaj u stanu ili kući

Kada se dogodi smrtni slučaj u stanu ili kući, potrebno ga je prijaviti u što kraćem roku i bez odgađanja. Smrt su dužne prijaviti osobe koje su živjele u zajednici s umrlom osobom, srodnici ili susjedi, a ako takvih nema svaka osoba koja za nju sazna.

Postupak je sljedeći:

  • nazvati službu Hitne pomoći (194) ili policiju (192)
  • službene osobe pozvat će mrtvozornika
  • mrtvozorniku je potrebno osigurati pristup preminuloj osobi, pripremiti liječničku dokumentaciju ako je preminula osoba bolovala, kao i sve matične podatke o umrloj osobi, kako bi izdao potvrdu za ukop i prijevoz
  • nakon popunjavanja prijave o smrti, mrtvozornik izdaje dozvolu za pokop umrloga
  • obratiti se ovlaštenom pogrebnom poduzeću, pogrebnom prijevozniku ili posmrtnoj pripomoći (ako pokojnik ima ugovorenu posmrtnu pripomoć, ponijeti osobnu iskaznicu pokojnika)
  • sve dokumente koji se odnose na prijavu smrtnog slučaja, a koje je izdao mrtvozornik odnijeti u matični ured radi prijave i upisa pokojnika u matičnu knjigu umrlih.

Činjenica smrti prijavljuje se u roku od tri dana matičaru na čijem je području smrt nastupila ili gdje je umrli nađen.

Smrtni slučaj u zdravstvenoj ustanovi

Ako smrt nastupi u zdravstvenoj ustanovi na teritoriju Hrvatske potrebno je: 

  • javiti se na odjel na koji je osoba bila primljena
  • dati sve osobne podatke o umrloj osobi kako bi se mogla izvršiti prijava matičnom uredu
  • na bolničkom odjelu (patologiji, a ne na odjelu gdje je osoba ležala) ostaviti odjeću u kojoj će pokojnik biti pokopan
  • ugovoriti pojedinosti prijevoza, opreme i ukopa s ovlaštenim pogrebnim poduzećem ili prijevoznikom ili posmrtnom pripomoći ili se obratiti ovlaštenom pogrebnom poduzeću, pogrebnom prijevozniku ili posmrtnoj pripomoći.


Ako se tijelo preminule osobe ne preuzme u roku od 24 sata, zdravstvena ustanova zaračunat će posebnu naknadu za svaki idući dan od propisanog roka.

Osobe koje umru u zdravstvenoj ustanovi moraju se obducirati radi utvrđivanja uzroka smrti.

Na zahtjev uže obitelji i u sporazumu s ravnateljem zdravstvene ustanove i patologom može se odlučiti da se obdukcija ne provodi.