lasinja grb2

Komunalno Lasinja

Temeljem Odluke o osnivanju trgovačkog društva Komunalno Lasinja d.o.o. od 31. ožujka 2022. godine donijete na 8. redovnoj sjednici Općinskog vijeća Općine Lasinja osnovano je trgovačko društvo Komunalno Lasinja d.o.o..

Jedini osnivač Društva je Općina Lasinja sa ulogom od 100% temeljnog kapitala.

Osnovna zadaća Društva je da u suradnji s osnivačem obavlja poslove komunalne djelatnosti na području Općine Lasinja koje su mu povjerene od strane osnivača, a to su sljedeće djelatnosti:  

  1. održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima
  2. održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda
  3. održavanje javnih zelenih površina
  4. održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene
  5. održavanje groblja
  6. održavanje čistoće javnih površina
  7. usluge ukopa
  8. prigodno ukrašavanje naselja
  9. sanacija divljih odlagališta.

Uz navedene djelatnosti Komunalno Lasinja d.o.o. stanovništvu pruža usluge u skladu sa registriranim djelatnostima Društva u cilju povećanja stabilnosti poslovanja i vlastitih prihoda.