Podaci o poduzeću

Naziv firme
Komunalno Lasinja d.o.o.
OIB
49941333107
Adresa sjedišta:
Lasinjska cesta 19
47206 Lasinja
Hrvatska(Croatia)
Godina osnutka
2022.
MBS
081441371
Upis u sudski registar
Trgovački sud u Zagrebu - Stalna služba u Karlovcu
Temeljni kapital
250.000,00 kn - uplaćen u cijelosti
IBAN
HR2923400091111191452
SWIFT
PBZGHR2X
VAT
HR49941333107
Skupština
Općina Lasinja
Uprava
Kruno Britvec, bacc. ing. el. – direktor Društva