Općinsko vijeće Općine Lasinja na 11. redovnoj sjednici održanoj 15. rujna 2022. godine donijelo je Odluku o grobljima temeljem koje poslove upravljanja grobljima na području Općine Lasinja obavlja Komunalno Lasinja d.o.o..

Upravljanje grobljem podrazumijeva dodjelu grobnih mjesta na korištenje, uređenje, održavanje i rekonstrukciju groblja (promjena površine, razmještaj putova i sl. ), na način koji odgovara tehničkim i sanitarnim uvjetima, pri čemu treba voditi računa o zaštiti okoliša, a osobito o krajobraznim i estetskim vrijednostima.

Pod održavanjem groblja podrazumijeva se održavanje prostora i zgrada za obavljanje ispraćaja i ukopa pokojnika te uređivanje putova, zelenih i drugih površina unutar groblja.

Na području Općine Lasinja nalaze se sljedeća groblja:

  1. Lasinja
  2. Crna Draga
  3. Desni Štefanki
  4. Banski Kovačevac
  5. Prkos Lasinjski
  6. Sjeničak Lasinjski – Maslečko
  7. Sjeničak Lasinjski – Paljenica
  8. Sjeničak Lasinjski - Rosići